کاربر مهمان، خوش آمدید
، خوش آمدید
 

7روزضمانت بازگشت

 
 
 

پرداخت در محل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزش سوزن دوزی
آموزش سوزن دوزی
اخبار

رویداد از ایده تا کسب و کار درچابهار برگزار شد.

رویداد «از ایده تا کسب و کار» روز پنجشنبه به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی سیستان و بلوچستان در چابهار برگزار گردید.

نمایشگاه متحرکی ازهنر وباور/هنرزنان بلوچ بازار گسترده‌تر می‌خواهد

فعال کارآفرینی در حوزه صنایع دستی و پوشاک گفت: سوزن دوزی بلوچی توسط زنان خانه دار در مناطق محروم انجام می شود و ایجاد بازار گسترده‌تر می تواند در توانمندسازی آن بسیار اثربخش باشد.

ایده تازه یک هنرمند صنایع‌دستی/ سوزن‌دوزی بلوچ بر زیورآلات نشست

زینب نوروزی از واپسین بازماندگان هنر سوزن‌دوزی بلوچ امسال در نمایشگاه صنایع دستی ایده‌ای تازه را در جهت به روز کردن هنر سوزن‌دوزی ارائه کرد؛ سوزن‌دوزی بر روی زیورآلات.
هنرهای دستی تجلی زیبایی ها

هنرهای دستی تجلی زیبایی ها

هنرهای دستی تجلی زیبایهایی نشاًت گرفته از ذوق وسلیقه مردمان هردیاری نشاندهنده توجه آنان به پیرامون هزاررنگ ودنیای اطرافشان می باشد . که گاهی سرخوردگیهای روزنده ، گاهی سرخوشیهای حال وگذشه را با آفرینش آثارجاودانی به نمایش گذاشته اند . هنرسوزندوزی نیز ازاین هنرها جدانیست وشاید جنبه بدتری آن عمومیت یافتن است که هرزن ودختری درمنطقه دستی دراین هنردارد .
تاریخچه صنعت سوزن دوزی

تاریخچه صنعت سوزن دوزی

زمان رواج آن بعنوان یک هنـر اصـیل بطـور کلـی مشخص نیسـت امـا از آنجایکـه سـوزن دوزی بـا طبیعت رابطه ای تنگاتنگ دارد پس می توان آن را درنهاد وسرشت آنها یافت .هرچنـد ممکـن اسـت دربرهه ای از زمان به علت عـدم وجـود امکانـات ونداشتن توانائی لازم بـرای بـروز دادن نتـوان آن رادید اما این دلیل عدم انکار این هنر درآن زمـان نمی تواندباشـد .سـوزن دوزی هنـری اسـت کـه برگرفته از ذوق وقریحه فـرد هنرمنـد مـی باشـد .
حکایت غریب سوزن دوزی بلوچ

حکایت غریب سوزن دوزی بلوچ

خون دلی که از سرانگشت زنان بلوچ می تراود